Enkele notities over het werk
Een visie op het portret
 
Het gegeven van het portret als face-to-face situatie doet een bepaalde intimiteit veronderstellen. In ieder geval een fysieke nabijheid. Maar wat is een portret? Een afbeelding van een gezicht.
 
Een gezicht is degene die je hoopte tegen te komen, die je wilde vermijden, naar wie je verlangde of die jou ontkende. Het is veel meer wat jíj ziet, dan de persoon in kwestie zelf. Een gezicht is dat waar je contact mee zoekt. Of het komt is de vraag. Die onzekerheid schept ook afstand. Het is de spanning tussen het verlangen en het onbereikbare waar het mij om gaat.
 
Het begint bij babyportretten, de meest ongevormde mens die wij kennen, in de fase van de onzekerheid of ze wel komen of niet. Later ontwikkelt het werk zich naar kijkende portretten, en zit de afstand in het schilderkunstige vlak, de focus, de slaap of het afgewende. Soms zijn er alleen sporen van wie was of komen gaat.
 
Bijna altijd blijft de wijze van weergeven verwant aan het landschappelijke. Tenslotte blijft het gezicht een gebied waar de beschouwer of degene die contact zoekt, in wandelt, en zoekt naar wat die meent te zien.
 
Het laatste werk omvat ook familietaferelen. Ik noem ze mijn Utopia’s. Gebieden van weleer of verlangen.
 
Manja Moos   

Copyright © M. Moos - Dijkman Webdesign 2005